Sorumluluk Sigortaları


Ürün Sorumluluk

Ürün Sorumluluk Sigortası ürettiğiniz ve/veya satmış olduğunuz ürünlerin kusurundan kaynaklanan olay sonucunda ortaya çıkan
bedeni zarar ve/veya maddi zarar dolayısıyla firmanıza karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerine karşı zararlarınızı tazmin edecektir.

Kusursuz ürün veya hizmet günümüz teknolojisinde olanaksızdır. Tüketici sayısı arttıkça olası hasar sebepleri ve
tüketici bilinci artmakta ve yeni katı hukuk kuralları da getirilmektedir. Böylelikle dünyada çok yaygın olan ve kanunlarla desteklenen bu poliçe,
firmanızdan talep edilebilecek yüksek tazminat taleplerini ödeyip firmanızı korumakla kalmayıp müşteri ve
tazminat talepleri de artmakta toplum menfaatlerine karşı duyarlılığın simgesi haline de gelmektedir.

Ürün kusurlarının başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir;
Ürün geliştirme hataları 
Üretim hataları
Etiket hataları 
Ürün kontrol hataları

Örneğin; otomotiv sanayine tedarikçi olarak hizmet vermektesiniz, ürettiğiniz malı ana sanayi firmasına satıyorsunuz ve
ilgili firma sizin ürünlerinizi kullanarak hususi /ticari araç üretiyor. Bu aracın, ürününüzün kusurundan dolayı kaza yaptığını ve
3. şahıslara zarar verdiğini varsayarsak, işte bu noktada sizin firmanıza gelebilecek tazminat taleplerini karşılayan Ürün Sorumluluk Sigortasıdır.
Yurtdışından ithal ederek Türkiye’de distribütör olarak sattığınız ürünlerin kusurundan dolayı 3. şahıs zararları/tazminat talepleri bu poliçeyle teminat kapsamında.Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası,

Gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışan personelinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlar nedeniyle karşılaşacakları tazminat taleplerini,
“Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası” poliçesiyle teminat altına alıyor.
Bu poliçeyle,
Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması,Manevi tazminatları,
Üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat talepleri, poliçede belirlenen limitler dâhilinde Yapı Kredi Sigorta tarafından karşılanacaktıİşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşyerinizde çalışanların karşılaşabilecekleri iş kazaları, işveren olarak sizin sorumluluk alanınıza girebilir.
Bu tür riskler karşısında, siz işverenlere, yükümlü olduğunuz maddi sorumlulukları güvence altına alan bir sigorta hizmeti sunuyor.
Poliçe Teminatlarımız
İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat talepleri
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat talepleri
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğünüz doğan tazminatlar, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlar
İşçilerin, işyerine işverence sağlanan servis araçlarıyla getirilip götürülmesi esnasında meydana gelebilecek kazalar neticesinde oluşacak tazminat talepleri,
İşçilerin, işveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı zamanlarda meydana gelen iş kazaları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,
Ülkemiz sınırları dışında meydana gelen iş kazaları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,
Meslek hastalıkları nedeniyle oluşacak tazminat talepleri,
Manevi tazminat talepleri.Yönetici Sorumluluk,

Yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetim vasfı bulunan tüm çalışanlar için tasarlanan Yönetici Sorumluluk Sigortası,
bu kişilerin yönetim görevlerini icra ederlerken yaptıkları hatalar sebebiyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.

Teminat Kapsamı
Hissedarlar, ortaklar
İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları
Alacaklılar
Rakip Firmalar
Müşteriler
Şirketin iş yaptığı diğer firmalar
Şirket Çalışanları
Tasfiye Memurları
Şirket
Yabancı yatırımcılar
İdari ve resmi kuruluşlar tarafından yapılan soruşturmalar
Tedarikçiler
Kreditörler

tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarı, resmi kurumlarca yöneticilere kesilen idari para cezaları ve
dava sebebiyle doğan savunma masrafları teminat altına alınmaktadır.Sorularınız için...