Nakliyat Emtea Sigortası

Yükleriniz taşınırken içiniz rahat olsun!

Taşınan bir yükün varacağı noktaya zamanında ve uygun koşullarda ulaştırılması büyük sorumluluk gerektirir
Nakliyat Emtea Sigortası ile herhangi bir yükünüzün nakil vasıtalarıyla (denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu)
bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları güvence altına alıyoruz.
Nakliyat Emtea Sigortası yaptırın, beklenmedik hasar ve kayıpların yükünü bize bırakın.

Tam Ziya: 
Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar. 

Dar Teminat: 
Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar
(karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür. 

Geniş Teminat: 
Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde sigorta konusu yükte meydana gelebilecek her türlü fiziksel hasar
ve kayıpları teminat altına alır ve "bütün rizikolara" karşı malınızı güvence altına almanızı sağlar.Sorularınız için...