Mühendislik Sigortaları


Makine Kırılması Sigortası

İşletme kazaları,İmalat, montaj, işçilik kusurları,Yağlama kusurları,Elektrik enerjisinin, elektrik donanım kusurlarının, voltaj yükselmelerinin
(gerekli önlemlerin sigortalı tarafından alınması kaydı ile – voltaj düzenleyici vb), Tıkanma veya makinelerin arasına yabancı cisim girmesi
hatta atmosferik elektriklenmenin neden olacağı hasarlar,Merkezkaç kuvvetinin neden olabileceği parçalanmalar Buhar kazanları arızası veya su eksikliğinden doğabilecek hasarlar
Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğumalar Kapalı kaplarda basınç düşmesinin neden olabileceği ezilme, buruşma ve bozulmalar
Personelin veya üçüncü şahısların ihmal, kusur, hata veya dikkatsizliklerinden doğacak hasarlar.

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız;
Fiziki infilak
Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri (hareketli makineler için)
Ayrıca teminat kapsamına giren nedenlerden meydana gelen hasar veya kaybın giderilmesi için yapılacak fazla mesai ve seri nakliye masrafları
Hareketli iş makinelerinize geniş kasko teminatı.
Elektronik Cihaz Sigortası

İşyerinizde bulunan bilgisayarlar, faks ve fotokopi cihazları, telefonlar, telefon santrali, tıbbi cihazlar, elektronik kontrollü tüm makineler,
“Elektronik Cihaz” poliçesi ile teminat altına alınmaktadır.
Elektronik Cihaz Poliçesi geniş güvence kapsamı ile, sigortalı tarafından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kısa devre, voltaj değişimi, nem ve bunlardan kaynaklanan hasarları karşılamaktadır.
Poliçe Teminatlarımız
Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel nedenler
Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
Yangın, yıldırım, infilak
Kavrulma, kararma, duman ve is
Çığ, dolu, kırağı
Fırtına, sel ve su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler
Su, nem ve bunlardan doğan korozyon zararları
Hatalı dizayn ve malzeme
Personelin veya Üçüncü Şahısların kusuru, ihmali, dikkatsizliği veya kötü niyetli hareketleri

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız
Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
Grev-Lokavt-Kargaşalık-Halk Hareketleri- Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm
Hasarın giderilmesi için nakliye, fazla mesai, artan iş ve çalışma masraflarıMontaj All Risk Sigortaları,

İşletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar bu sigorta türü ile teminat altına alınabilir.
Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb.
montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir. Uygulama alanı çok geniş olan bu sigorta türüyle,
montaj işleri nedeniyle doğabilecek inşaat işlerinin dahi, teminat altına alınması mümkündür.
İşveren (Projenin Genel Sahibi):
Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir.
Ana Müteahhit: 
İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren, ana müteahhittir.
Tali Müteahhit (Taşeronlar): 
Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi) veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.İnşaat All Risks Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası (CAR), bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile
daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin,
veya ilgili inşaat ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm Riskler (All Risks) Sigortasıdır.

İşveren (Projenin Genel Sahibi):
Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir.
Ana Müteahhit: 
İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren, ana müteahhittir.
Tali Müteahhit (Taşeronlar): 
Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi) veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.Özel Riskler Sigortaları,

Farklı sigortacılık ihtiyaçlarınız var fakat ihtiyacınıza uygun bir ürün bulamıyor musunuz? Sektörünüze özel yarattığımız sigortacılık çözümleriyle yanınızdayız.
Özel Sigortalar, havacılıktan iş dünyasına, eğlence sektöründen film sektörüne kadar her alanda işinizi emin ellerde yapmanızı sağlar.Sorularınız için...