Grup Kaza ve Hayat Sigortaları

Kaza geliyorum demez!

Çalışanlarınızı karşılaşabilecekleri kazalara karşı Grup Kaza Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

Kurumlara:
Vergi avantajı elde etmesi,
Çalışanlarına sağladığı hizmetlerle prestijini arttırması,
 Çalışanlarına tercih edilir bir çalışma ortamı sağlaması,


Çalışanlarına:
Şirkete bağlılığının artması,
Kendisini daha değerli ve şirketin uzun vadeli planları içinde hissetmesi,
Kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti ile çalışanın asli görevlerinde olası zaman kayıplarının engellenmesi,
Kendisini güvende hissetmesi ve bunu performansına yansıtması,


​Kaza Sonucu Vefat Teminatı 
​Sigortalının sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatı halinde
önceden tayin edilmiş lehtarına veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sağlanan maddi güvencedir. 

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı 
​Sigortalının kaza sonucu hemen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde sürekli maluliyet tazminatı ödenir. 

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
​Bu teminat limiti dahilinde, sigortalının, kaza nedeniyle, kaza gününden itibaren bir yıl içinde tedavi görmesi halinde oluşan tedavi masrafları ödenir.
Grup Hayat Sigortaları,
İş yaşamında sizi ve çalışanlarınızı bir bütün olarak sigorta güvencesine alalım,
Şirketinizin çalışanlarını ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan, yaşam standartlarını korumayı amaçlayan, avantajlı bir hayat sigortasıdır.

Kurumlara:
Vergi avantajı elde etmesi,
Çalışanlarına sağladığı hizmetlerle prestijini arttırması,
Çalışanlarına tercih edilir bir çalışma ortamı sağlaması,


Çalışanlarına:
Şirkete bağlılığının artması,
Kendisini daha değerli ve şirketin uzun vadeli planları içinde hissetmesi,
Kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti ile çalışanın asli görevlerinde olası zaman kayıplarının engellenmesi,
Kendisini güvende hissetmesi ve bunu performansına yansıtması,

Vefat Teminatı
Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen lehdarlarla ödenen bir teminattır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı
Kaza nedeniyle sigortalının vefat etmesi halinde sağlanan ferdi kaza sigortası teminatıdır.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde, herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde kazanılan bir teminattır. Sürekli kısmi maluliyet halinde ise ödenecek tazminat, sigorta bedeli ile maluliyet oranı çarpılarak hesaplanır.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı
Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde, ister mesleki, ister meslek harici olsun bir hastalık neticesinde daimi ve kısmi maluliyeti halinde, maluliyet derecesine göre ödenen tazminattır. Yine bir hastalık sonucu meydana gelebilecek tam ve daimi maluliyeti halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde tazminat ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş bir teminattır. Kaza Tedavi Giderleri Teminatı, hastane içi ve hastane dışı makul ve olağan tüm giderleri, teminat limitleri dahilinde ve fatura karşılığı olarak temin eder.

Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı
Sigortalının, sigorta süresi içerisinde toplu taşıma araçlarında herhangi bir kaza sonucu yaşamını kaybetmesi halinde poliçede belirtilen lehdarlara ödenen bir teminattır.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı
Sigorta süresi içerisinde riziko gerçekleştiğinde, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı, poliçe özel şartları, Hayat Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigortalıya ödenen teminattır. Teminatın başlaması poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün sonradır.Sorularınız için...