BES Otomatik Katılım

Bu günden birikim yapmaya başlayın emeklilikte rahat edin!

Bireysel emeklilik sistemi, düzenli birikim yaparak çalışma döneminizdeki hayat standardınızı emeklilik döneminizde de sürdürebilmenizi
sağlamaya yardımcı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. 

Otomatik katılım, 45 yaşını doldurmamış Sosyal Sigortalar Kurumu ile Emekli Sandığı’na bağlı mevcut çalışanların ve yeni işe başlayanların,
Otomatik katılım, çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları hayat standartlarını emeklilik döneminde de koruyabilmeleri için, emekliliğe yönelik tasarrufu teşvik ediyor. 
çalıştıkları şirketler aracılığıyla otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) katılmasına olanak veren işyeri bazlı emeklilik sistemidir.

Otomatik katılıma dahil edilecek çalışanlar:
* Türk vatandaşı ya da mavi kart sahipleri
* 45 yaşını doldurmamış
* 4/a (SSK’ya bağlı) ve 4/c (Emekli Sandığı’na bağlı) maddelerine göre mevcut çalışanlar ve işe yeni başlayanlar 


Prime esas kazancın ya da emeklilik keseneğine esas aylığın %3’üne karşılık gelen tutar her ay katkı payı olarak ödenecek. Örneğin 2.029,5 TL alan asgari ücretli
çalışanların ödeyeceği katkı payı tutarı aylık 60 TL olacak. 
Otomatik Katılım kapsamında %25 Devlet Katkısı avantajının yanı sıra çalışanlara, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL tutarında ilave Devlet Katkısı sağlanacak.
Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara sağlanacak bu avantaj Kanun’da belirtilen Devlet Katkısı hak kazanma ve ödeme koşullarına tabi olacak.
Ayrıca emeklilik hakkının kullanılması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıl boyunca, yıllık gelir sigortası kapsamında düzenli gelir olarak
almayı tercih eden çalışana birikiminin %5’i karşılığında ek Devlet Katkısı ödemesi yapılacak. Sorularınız için...