Ferdi Kaza Sigortaları

İyi Yaşa ! Güvende ol !

Hayatta her zaman herşey olabilir; maalesef görünmez kazalar ve beklenmedik durumlar hayatın gerçekleri…
Peki hayatın bu zorlu anlarında, en azından işin maddi boyutunu bir tarafa bırakabilmeyi istemez misiniz?
Ferdi Kaza Sigortası ile sıkıntıya düştüğünüz böyle zamanlarda imdadınıza yetişiyor, kaza sonucu uğrayabileceğiniz maddi kayıpları teminat altına alıyoruz.
Siz tedbiri elden bırakmayın, Ferdi Kaza Sigortası ile kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın.

Kaza sonucu vefat
Kaza sonucu sürekli sakatlık
Kaza sonucu tedavi masrafları
Gündelik tazminat
Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması


Bu limit Sigortalı'nın talebine istinaden belirlenir. Teminat limitini seçiminize göre, TL veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.
Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedir.
Sigortalı'nın, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza geçirmesi sonucu vefat etmesi durumunda tazminat, poliçede belirtilen Menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.
Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde tüm dünyada geçerli olup HELD COVER ülkeleri ve Amerika, Kanada, Japonya ve Avustralya’da teminat haricidir.

Yıllık Hayat Sigortaları,
Kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın.
Hayatın beklenmedik gelişmelerine karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alır. Size sunulan farklı planlar ile istediğiniz teminatlara sahip olabilirsiniz.
Hayat Sigortası her türlü vefat riskini teminat altına alan 1 yıllık yaşam sigortası seçeneğidir. 
Ek prim ödenmek sureti ile;
* kaza neticesi vefat (özel ve genel şartlar çerçevesinde Kaza sonucu vefat gerçekleşmesi durumunda x2 tazminat ödemesi yapılır.)
* Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı
* Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı
* Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
* Kritik Hastalıklar Teminatı
Sigortaya dahil edilebilir.
Senelik düzenlenir, 
Bu sigorta ile Hayat Sigortaları Genel Şartları esas olmak üzere her türlü vefat riski teminat altına alınır,
Ek prim ödenmek sureti ile kaza neticesi vefat ve maluliyet riski, hastalık sonucu maluliyet riski, kaza sonucu hastane tedavi masrafları da sigortaya dahil edilebilir,
Riskin gerçekleşmesi halinde tazminat ödenir,
Primler yaşa ve teminata göre belirlenir,
Yaş ilerledikçe prim de artar,
18-65 yaş arasındaki herkes bu sigortaya girebilir,
Sigortalı sigortasını yenilemek istediği takdirde, her yıl yaşına tekabül eden primi ödemek ve yeni bir sigorta giriş formu düzenlemek sureti ile sigortasını devam ettirebilir, ancak bu süre 65 yaşını geçemez,
Ödemeler, kredi kartı veya banka talimatlı ile kolayca yapılabilir.

Prim İadeli Hayat Sigortası;
Hem güvende kalın hemde biriktirin.
Prim İadeli Hayat Sigortası, minimum 12 yıl olarak düzenlenen ve her türlü vefat riskini teminat alan “birikimli hayat sigortası” seçeneğidir.
Riskin gerçekleşmesi halinde vefat tazminatı ödenir, risk gerçekleşmezse “prim iade” hakkı (sigorta primlerini geri alma) kazanılır. Sigortalıya “sigorta prim iadesi” yapılır.
Primler yaşa ve teminata göre belirlenir, önce en düşük sigorta primi ile başlanır, yaş ilerledikçe hayat sigortası primleri artar.
18-58 yaş arasındaki herkes, sigorta prim parasını geri alma imkanı sunan, bu sigortadan faydalanabilir.
Sigorta poliçesi ve sigorta primi Türk Lirası, Amerikan Doları veya Euro’ya endeksli düzenlenebilir.
Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olarak kredi kartı veya talimatla kolayca yapılabilir.

Minimum 12 yıl düzenlenir, Maximum 20 Yıl,
Bu sigorta ile Hayat Sigortaları Genel Şartları esas olmak üzere her türlü vefat riski teminat altına alınır,
Riskin gerçekleşmesi halinde vefat tazminatı ödenir, riskin gerçekleşmemesi durumunda ödenen primler sigorta ettirene iade edilir.
Primler yaşa ve teminata göre belirlenir,
Yaş ilerledikçe prim de artar,
18-58 yaş arasındaki herkes bu sigortaya girebilir, Sigortalının yaşı ile sigorta süresi toplamı 70’i geçemez.
Sözleşmesi,  Amerikan Doları veya Euro'ya endeksli olarak düzenlenebilir.
Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olarak kredi kartı veya talimatla kolayca yapılabilir.

Uzun Süreli Hayat Sigortası
Bir ömür boyu güvence,
Sigortalı, sigorta süresi içinde ölümcül bir hastalığa yakalansa dahi güvencesi, sigorta bitim tarihine kadar devam eder.
Tazminat seçeneklerini sizin belirleyebildiğiniz, size özel hayat sigortası alternatifi arıyorsanız, Azalan Bakiyeli Uzun Süreli Hayat Sigortası’nı da incelemenizi tavsiye ederiz.
Sigorta poliçesi ve sigorta primi Türk Lirası, Amerikan Doları veya Euro’ya endeksli olarak düzenlenebilir.
aş ile sigorta müddeti toplamı 70’i geçmemek üzere, 18-65 yaşları arasında olan herkese açıktır.
Sözleşmesi, Türk Lirası, Amerikan Doları veya EURO'ya endeksli olarak düzenlenebilir.
Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olarak kredi kartı veya talimatla kolayca yapılabilir.

Azalan bakiyeli Uzun Süreli Hayat
Tazminat seçeneklerini size bırakalım siz belirleyin,
Çok kapsamlı güvence sunan bir hayat sigortası seçeneği olan Uzun Süreli Yaşam Sigortası'nın bir türevidir.
Sigortalı, istediği teminatı senelik olarak belirler ve riskin gerçekleşmesi durumunda, o tarihten, başta belirlediği süre sonuna kadar, her yıl için belirlediği tazminat tutarını alır.
Vefat tazminatı her yıl belirli bir miktarda azalır.
Sigorta poliçesi ve sigorta primi Türk Lirası, Amerikan Doları veya Euro’ya endeksli olarak düzenlenebilir.
Yaş ile sigorta müddeti toplamı 70’i geçmemek üzere, 18-65 yaşları arasında olan herkese açıktır,
Sözleşmesi Türk Lirası, Amerikan Doları veya Euro'ya endeksli olarak düzenlenebilir,
Prim ödemeleri, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve senelik olarak kredi kartı veya talimatla kolayca yapılabilir.Sorularınız için...