Deprem Sigortası

Sallanmayın Deprem Sigortanızı yaptırın,

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve deprem sonucu oluşabilecek riskleri güvence altına alıyor.
DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu), Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve deprem sonucu oluşabilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi riskleri güvence altına alın.

Poliçe dâhilindeki binalar
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince;

* Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
* 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
* Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
* Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenlerin

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.Sorularınız için...